Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Webstránka www.svetoverecepty.sk podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je povinná transparentne informovať návštevníkov stránok www.svetoverecepty.sk o tom, aké osobné údaje ukladáme, prechovávame a zároveň informovať o tom, za akým účelom tak robíme. Pri našej činnosti ukladáme nasledujúce osobné údaje:

Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Zhromažďujeme len anonymné štatistické údaje pomocou služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

VAŠE PRÁVA SÚVICIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

  • Zrušiť zasielanie obchodných oznámení
  • Vznesenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • Právo na požiadanie kópie spracúvaných osobných údajov
  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu údajov
  • Právo na zmazanie údajov
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo na prenositeľnosť údajov
  • Právo podať sťažnosť
  • Právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
Skip to content